Kabinet laat ondernemer meepraten over regels

mainImage
Kabinet laat ondernemer meepraten over regels

Het kabinet wil ondernemers, met name in het midden- en kleinbedrijf (mkb), de komende jaren meer betrekken bij regelgeving in hun sector. Zij mogen bijvoorbeeld vooraf meepraten over de werkbaarheid en uitvoerbaarheid van nieuwe regels. Ook wordt de regeldruk voor ondernemers verlaagd door waar mogelijk bestaande regels te schrappen.

Ondernemers doen belangrijk werk voor Nederland, benadrukt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken). ,,Of het nu gaat om het ontwikkelen van nieuwe apps of het bieden van de juiste zorg, professionals moeten tijd en ruimte hebben om hun beroep uit te oefenen. Zonder dat ze daarbij gehinderd worden door onnodige of onduidelijke regels."

Het kabinet wil bovendien meer ruimte geven aan experimenten om te kijken welke regels nodig zijn voor innovaties of nieuwe ontwikkelingen. Ook ,,efficiënter en slimmer toezicht'' moet ertoe bijdragen dat ondernemers minder last krijgen van regeldruk.

Werkgeversorganisatie MKB-Nederland liet in een reactie weten positief te zijn over de plannen van het kabinet om de regeldruk aan te pakken. ,,Niet Den Haag, maar de praktijk van het (kleine) mkb moet leidend zijn bij regelgeving die ondernemers raakt. Er is wel een kanttekening te plaatsen. De betrokkenheid van alle departementen is nodig om van het Regeldruk-programma echt een succes te maken. Het is verder goed dat we veel van onze voorstellen nu ook terug zien,'' aldus de belangenorganisatie. (ANP)

Foto: Mona Keijzer (midden) bij de ondertekening van de Zoetermeerse Retaildeal. Links wethouder Margreet van Driel.


Foto: Digitaal Dagblad