Kamer verdeeld over strakker onderwijstoezicht

mainImage
Kamer verdeeld over strakker onderwijstoezicht

Een debacle met schoolexamens zoals zich afgelopen zomer voltrok op het VMBO Maastricht mag nooit meer gebeuren, daarover is de Tweede Kamer het eens. Maar of er bijvoorbeeld strakker toezicht moet komen, of meer bevoegdheden voor de minister om in te grijpen, daarover liepen de meningen bij een debat gisteren uiteen. En ook minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) is huiverig om aan de vrijheid van onderwijs te tornen.

Vorige week kwam een reeks rapporten uit over de kwestie. De Onderwijsinspectie concludeerde onder meer dat zes van de zeven afdelingen van VMBO Maastricht zeer zwak zijn. Zes andere afdelingen die eveneens onder onderwijskoepel LVO vallen kregen het predicaat 'onvoldoende'.

Peter Kwint (SP) en Harm Beertema (PVV) hekelden onder meer de schaalvergroting in het onderwijs, en de afstand die volgens hen daardoor ontstaat tussen de top en de werkvloer. Koepel LVO, waar VMBO Maastricht onder valt, heeft in totaal bijna negentig schoolafdelingen onder zijn hoede. (ANP)

Fotobron: ANP.


Foto: Digitaal Dagblad