Zoetermeers Dagblad | Kerken goed bewust van brandveiligheidseisen

Kerken goed bewust van brandveiligheidseisen

mainImage
De Oude Kerk in de Dorpsstraat van Zoetermeer.

Kerken in Nederland zijn zich over het algemeen goed bewust van de brandveiligheidseisen. Dat zegt directeur Alphons van der Voorn van kerkenverzekeraar Donatus. ‘’Branden van zo'n omvang als die in Parijs, kennen wij in Nederland gelukkig niet." De laatste was in mei 1940 bij het bombardement in Rotterdam.

Vorig jaar waren er twee branden waarbij de schade in de miljoenen euro's liep. Vaak ontstaat de kerkbrand in het dak omdat het droge hout snel vlam vat. Als het brandende dak instort, leidt dit tot nog meer schade aan het interieur of aan kunst. In vier op de tien incidenten begint een brand door menselijk handelen. Dan gaat het mis bij bijvoorbeeld herstelwerkzaamheden aan de goten, licht Van der Voorn toe.

Donatus, dat ruim 80 procent van de 6000 kerkgebouwen in Nederland als klant heeft, verzekert een kerk op de herbouwwaarde. Volgens de directeur wil een klein percentage kerkgemeentes zich uit geloofsovertuiging niet verzekeren.

Donatus adviseert kerkbeheerders op het gebied van preventiemaatregelen. Dat gaat van het stofvrij houden van meterkasten tot het vernieuwen van oude installaties. Kerken moeten ook voldoen aan het Bouwbesluit. In de wet- en regelgeving staat onder meer dat in het gebouw de noodzakelijke blusvoorzieningen - in het zicht - aanwezig moeten zijn.

Ook vanuit de kerkbesturen krijgen de verschillende gemeenten advies. Katholieke kerken in Nederland zijn eigendom van een parochie. Een parochie (kerkelijke gemeente) moet het kerkgebouw verzekeren voor onder meer brandgevaar. Hiertoe moet het pand aan allerlei eisen voldoen, aldus een woordvoerster.

Voor protestantse kerken geldt hetzelfde. Landelijk worden vanuit de Protestantse Kerk wel suggesties en richtlijnen verstuurd naar de achterban, maar elke kerkelijke gemeente heeft de verantwoording over het eigen gebouw. "En ik weet dat dit heel serieus wordt genomen", aldus de woordvoerster.


Foto: Zoetermeers Dagblad