Kerstvieringen Leger des Heils in Rokkeveen

mainImage
Kerstvieringen Leger des Heils in Rokkeveen

Dit jaar zijn de Kerstvieringen van het Leger des Heils voor het eerst in hun nieuwe locatie aan de Prismalaan 26, dichtbij het zwembad De Veur.

Op dinsdag 18 december is er van 09:15 tot 11:00 uur een peuterkerstviering. (Groot)ouders/verzorgers en kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar kunnen tijdens deze viering samen zingen, het kerstverhaal beleven en knutselen. Opgave voor deze viering is gewenst.

Op donderdag 20 december van 12:30 tot 15:00 uur is er de kerstviering voor ouderen en alleenstaanden. De aanwezigen luisteren naar het kerstverhaal, zingen samen en genieten van een broodmaaltijd. In de zaal is plaats voor 50 mensen, dus het is echt noodzakelijk dat belangstellenden zich hiervoor bijtijds opgeven. De deuren gaan om 12:00 uur open.

Op Kerstavond is er zoals gebruikelijk de Candlelight-dienst. Maandagavond 24 december om 19.00 uur start deze dienst en de deuren gaan om 18:30 uur open. Een dienst waarin de bezoekers veel bekende kerstliederen zingen en luisteren naar het kerstevangelie. Na afloop is er koffie/thee en chocolademelk met kerstbrood.

Tenslotte is er op Eerste Kerstdag, dinsdag 25 december, de kerstinloop, een samenzijn tussen 11:00 en 14:00 uur, waar iedereen vrij is om gedichten, verhalen, liederen, muziek en gezelligheid met elkaar te delen. Iedereen wordt uitgenodigd om iets lekkers mee te nemen voor het kerstbuffet.

Alle vieringen vinden plaats in het nieuwe gebouw van het Leger des Heils aan de Prismalaan 26. Voor opgave en/of meer informatie kunt u terecht bij kapiteins Freerk Jan en Tanja Steging, 06-51144864 of [email protected]


Foto: Digitaal Dagblad