LHN vraagt om opheldering over speellocatie bij Nieuwewater

mainImage
LHN vraagt om opheldering over speellocatie bij Nieuwewater

Lijst Hilbrand Nawijn (LHN) is door omwonenden van het Nieuwewater in Meerzicht benaderd met een klacht over het proces van besluitvorming over de te bouwen speellocatie in de buurt. Ook zijn er inhoudelijke bezwaren. De partij vraagt het college met schriftelijke vragen om tekst en uitleg.

'Van omwonenden rondom de speellocatie nabij Nieuwewater hebben wij vernomen dat er geen enkel overleg met hen is gevoerd over de speeltuin. Klopt dat? Zo ja waarom niet? Het is toch een goed gebruik dat we aangaande speellocaties met omwonenden in gesprek gaan,' is één van de vragen. De LHN zegt vernomen te hebben dat er een handtekeninglijst tegen de aanleg van de speellocatie is ingediend bij de gemeente.

De LHN bevraagt het college verder over de rol van de al bestaande nabijgelegen speelvoorziening ter hoogte van de Amaliaschool en vermeende overlast voor omwonenden daar.

Foto: LHN-oprichter en fractievoorzitter Hilbrand Nawijn.

Fotobron: ANP.


| Foto: Digitaal Dagblad