Monuta steunt Ontmoetingspunt Verlies in Forum Zoetermeer

mainImage
Monuta steunt Ontmoetingspunt Verlies in Forum Zoetermeer

In het Forum Café in Forum Zoetermeer vond vanmiddag het officiële startmoment plaats van het Ontmoetingspunt Verlies, een laagdrempelige plek in de hoofdbibliotheek waar mensen die een dierbare hebben verloren kunnen samenkomen. Bibliotheek Zoetermeer, enkele lokale organisaties en Monuta hebben dit ontwikkeld. Laatstgenoemde partij draagt ook in financieel opzicht een aardig steentje bij en daarom overhandigden zij vanmiddag een waardecheque van 1000 euro ter ondersteuning van het platform.

Het Forum, de nieuwe hoofdvestiging van Bibliotheek Zoetermeer en ruim 45 samenwerkingspartners, is bij uitstek de plaats in de stad waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en in contact kunnen komen met ondersteunende organisaties, zo was de gedachte.

Inwoonster Nancy Koolen, sinds drie jaar weduwe, kwam met het idee. Zij gaf bij de bibliotheek aan dat er in Zoetermeer behoefte is aan een laagdrempelige, prettige plek om lotgenoten te ontmoeten.

Foto: links Joke Mos (directeur Bibliotheek Zoetermeer), Nancy Koolen en uiterst rechts een medewerkster van Monuta.


Foto: Digitaal Dagblad