Nieuw werk- en ontwikkelbedrijf in Zoetermeer

mainImage
Nieuw werk- en ontwikkelbedrijf in Zoetermeer

Slimmer matchen van ondernemers met werkzoekenden. Dat is wat Zoetermeer wil gaan doen met de oprichting van een nieuw Zoetermeers Werk- en Ontwikkelbedrijf (ZWB) per januari 2021. Het college van B&W nam daarover deze week een voorlopig besluit. Dit ZWB begeleidt vanaf dat moment alle kandidaten uit de Participatiewet die met meer of minder ondersteuning geschikt zijn om te werken. Nadat advies is ingewonnen bij de ondernemingsraden van het Sociaal Werkbedrijf DSW, de Adviesraad Sociaal Domein, de gemeente Zoetermeer en de gemeenteraad zal het college op 19 februari 2019 een definitief besluit nemen.

DSW is nu een werkbedrijf dat in een gemeenschappelijke regeling voor de gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk werkt. Die gemeenten spraken begin 2018 de intentie uit deze regeling op te heffen. Zoetermeer brengt in het nieuwe werkbedrijf haar team re-integratie van het Werkplein en de huidige DSW-bedrijf samen. Hiermee bundelt de gemeente de expertise en het netwerk voor begeleiding van kandidaten naar de arbeidsmarkt. Alle mensen die nu binnen DSW werken gaan in principe over naar het Zoetermeers werkbedrijf.

Wethouder van Sociale Zaken Margreet van Driel: ,,Op deze manier gaan we toe naar waar het wat mij betreft om moet gaan: het bij elkaar brengen van werkgevers en werkzoekenden. Inspelen op de behoeften die zij hebben. We moeten slimmer matchen."

Het ZWB streeft ernaar dat alle werkgevers in de regio sociaal ondernemen. Daarvoor krijgen zowel werkgevers als werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt de ondersteuning die ze nodig hebben voor de juiste match. Bijvoorbeeld door kennis en kunde te ontwikkelen of door kandidaten te coachen. Ook helpen we werkgevers met subsidies en regelingen. Door het werkbedrijf als een BV van de gemeente neer te zetten, verwachten wij dat het als ‘bedrijf onder de bedrijven’ kan gaan opereren.

Fotobron: ANP.


Foto: Digitaal Dagblad