Nieuwe contactgegevens Meldpunt Bezorgd Zoetermeer

28 December 2019, 08:00 uur
Algemeen
mainImage

Inwoners die zich ernstig zorgen maken om iemand in hun omgeving die zelf niet om hulp vraagt, kunnen dit melden bij Meldpunt Bezorgd Zoetermeer. Vanaf 1 januari 2020 heeft het Meldpunt Bezorgd een nieuw telefoonnummer: 088-9004000 en een nieuw e-mailadres: [email protected]. Op www.zoetermeer.nl/meldpuntbezorgd is altijd de meest actuele informatie te vinden.

 

Voor wie is het Meldpunt Bezorgd?
Het meldpunt is er voor alle inwoners van Zoetermeer. Zij kunnen een melding doen of om advies vragen als zij zich bijvoorbeeld ernstig zorgen maken om iemand met psychische problemen of een verslaving. Als zij zien dat iemand erg eenzaam is of een erg vervuild huis heeft. Ook als iemand overlast veroorzaakt of andere ernstige problemen heeft, kan men terecht bij Meldpunt Bezorgd.

De medewerkers van Meldpunt Bezorgd geven geen acute zorg. Als er sprake is van een noodsituatie kunnen inwoners bellen met de politie via 0900-8844 of met 112.

Wat doet het Meldpunt Bezorgd?
De professionals van het Meldpunt Bezorgd onderzoeken eerst of iemand al bekend is bij hulpverleners. Als dat niet zo is, gaan de medewerkers van het meldpunt op huisbezoek. Zij maken een eerste inschatting van de situatie. Zij brengen daarna de zorgen in kaart om te kunnen bepalen welke ondersteuning nodig is.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
Bij Meldpunt Bezorgd kunnen vanaf 1 januari 2020 ook meldingen gedaan worden in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Deze wet gaat vanaf 2020 in. Met deze wet kan verplichte geestelijke gezondheidszorg worden opgelegd. Dat kan nodig zijn wanneer een ernstige psychische aandoening bij iemand leidt tot gevaarlijk gedrag voor zichzelf of zijn omgeving. Verplichte zorg kan een opname betekenen, maar het kan ook zorg aan huis zijn.

Verplichte zorg wordt alleen gegeven als het echt nodig is. De noodzaak wordt altijd goed onderzocht. Maar nog belangrijker is dat verplichte zorg wordt voorkomen door in te zetten op preventie. En door met de betrokkene te bekijken of inzet van vrijwillige zorg toch een mogelijkheid is, zodat de betrokkene zelf regie houdt over zijn zorg. Meer informatie over deze wet: www.dwangindezorg.nl.