Nieuwe ontwikkelingen aanpak blauwalg Noord Aa

mainImage
Nieuwe ontwikkelingen aanpak blauwalg Noord Aa

Rond de Zoetermeerse Plas worden de komende twee jaar moerasparels ontwikkeld. Dit zijn locaties die voor meer biodiversiteit in de natuur dienen te zorgen en het water van de plas zuiveren. De ontwikkeling wordt gefinancierd vanuit de provinciale landschapstafel Duin Horst en Weide en de gemeente Zoetermeer.

Moerasparels zijn iets nattere locaties waar riet en andere planten kunnen groeien. Zij filteren het water en nemen voedingsstoffen op. De overlast van blauwalgen bij warm weer komt met name door de overmaat aan voedingsstoffen in het water.

'Vermindering van voedingsstoffen in het water vermindert de groei van blauwalgen en draagt bij aan de verbetering van de waterkwaliteit. De moerasparels komen in de oeverzone of op de vaste grond rond de plas. Zij zorgen samen voor een steviger netwerk van het leefgebied van planten en dieren. Zo krijgen ook zeldzame en wettelijk beschermde diersoorten betere leefomstandigheden,' aldus de gemeente Zoetermeer.

Fotobron: gemeente Zoetermeer.


Foto: Digitaal Dagblad