Nieuws over persoonsgebonden budget

mainImage
Nieuws over persoonsgebonden budget

Sinds 1 januari 2017 zijn de regels voor het verkrijgen van een persoonsgebonden budget (pgb) voor de Wmo en Jeugdhulp aangescherpt. Dit is onlangs geëvalueerd, meldt de gemeente. Alle budgethouders hebben een enquête, opgesteld in samenwerking met de Adviesraad sociaal domein, ontvangen. Op basis van de resultaten is besloten om op dezelfde weg door te gaan.

Van de budgethouders vulde 26 procent de enquête in. De vragenlijst bevatte vragen over de volgende onderwerpen: budgetplan, informatie over beheer pgb, budgetbeheer, maandloon, eisen aan de hulpverlener uit het sociaal netwerk en aan de gekwalificeerde hulpverlener.

'Budgethouders hebben over het algemeen geen last van de aangescherpte eisen. Wel kwam naar voren dat het opstellen van een budgetplan voor ruim de helft van de cliënten moeilijk is. Dit gaan we oplossen door een toelichting bij het budgetplan te voegen en we gaan Stichting Mee vragen ondersteuning te bieden bij het invullen ervan,' aldus de gemeente.

Meer informatie over dit thema is te bekijken op deze pagina.


| Foto: Digitaal Dagblad