Nog dit jaar nieuw plan arbeidsgehandicapten

mainImage
Nog dit jaar nieuw plan arbeidsgehandicapten

Het kabinet komt nog dit jaar met een nieuw plan om meer arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen. Daarbij wordt onder meer gedacht aan vereenvoudiging van regels. Aanvankelijk zouden werkgevers mensen met een beperking minder mogen gaan betalen dan het minimumloon, maar die omstreden maatregel is van tafel.

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft besloten de zogenoemde loondispensatieregeling uit het regeerakkoord te schrappen. Het voorstel stuitte niet alleen op veel kritiek vanuit de samenleving, maar bleek bij nader inzien lang niet zo eenvoudig uit te voeren als het kabinet dacht.

De staatssecretaris hoopt in december met nieuwe voorstellen te komen en rekent daarbij op inbreng van alle betrokken partijen. ,,In de vele gesprekken die ik de afgelopen maanden gevoerd heb, is mij gebleken dat iedereen achter het doel staat om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.'' (ANP)

Fotobron: ANP.


| Foto: Digitaal Dagblad.