Ondertekening convenant Lokale Alliantie Financieel Veilig Ouder Worden

mainImage
Ondertekening convenant Lokale Alliantie Financieel Veilig Ouder Worden

In het kantoor van Rabobank Zoetermeer aan Centrum West 35 werd vanmiddag het samenwerkingsconvenant Lokale Alliantie Financieel Veilig Ouder Worden Zoetermeer ondertekend. Afgevaardigden van elf partijen uit de stad en omgeving zetten hun handtekening onder het document waarin de doelen en onderlinge afspraken staan om ouderenmishandeling (waaronder financieel misbruik) gezamenlijk aan te pakken. Er wordt daarbij ingezet op het voorkomen, signaleren, melden en stoppen van dit probleem.

Het convenant, dat voor onbepaalde tijd is aangegaan, werd gesloten tussen de zogeheten kopgroepleden van de Lokale Alliantie Zoetermeer. Dit zijn organisaties en instanties die vanuit hun (semi-) professionele contact met ouderen bredere expertise willen opbouwen om misbruik van ouderen, en in het bijzonder financieel misbruik, te voorkomen en indien nodig aan te pakken.

Het gaat om de partijen; Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer, politie-eenheid Den Haag, JHD Notarissen, Huisartsenpraktijk Bakker, NRI (Nationaal Registratie Instituut), Palet Welzijn & ZoSamen, Bos van der Burg Advocaten, Nickey Smelt, Stichting Budgetzorg, Vierstroom en Rabobank Zoetermeer, dat in de persoon van Roxana Faujdar één van de aanjagers is van deze Zoetermeerse alliantie.

[caption id="attachment_57467" align="alignright" width="375"] Nickey Smelt tijdens haar presentatie.[/caption]

De samenwerking is vrijwillig, maar niet vrijblijvend: de inzet van de leden is gegarandeerd doordat de partijen in het getekende convenant verklaren aan hun inspanningsverplichting te zullen voldoen. De bedoeling is dat de leden van de Lokale Alliantie Zoetermeer minimaal twee maal per jaar bijeenkomen en jaarlijks een publieksgerichte conferentie organiseren om een update te geven van alle ontwikkelingen.

Na het tekenmoment vertelde Smelt over de landelijke ontwikkelingen, want er zijn in Nederland meer gemeenten die zich op soortgelijke wijze inzetten om financieel misbruik bij ouderen tegen te gaan. Daarom is in 2015 de Brede Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden opgericht. Edmée Breure (Huisartsenpraktijk Bakker) ging dieper in op de problematiek in Zoetermeer.

Zij vertelde dat er in Zoetermeer jaarlijks zo'n 300 gevallen zijn van (financieel) misbruik bij ouderen en dat dit waarschijnlijk 'het topje van de ijsberg' is.

De bijeenkomst van vanmiddag, die werd ingeleid door rayondirecteur Bert van Vliet van Rabobank Zoetermeer, werd bijgewoond door zo'n 25-30 personen. Na de presentaties was er een speeddate-sessie waarbij de mensen van de verschillende organisaties elkaar beter konden leren kennen. Aansluitend was er een borrel.

Fotobron: www.zoetermeersdagblad.nl.


Foto: Digitaal Dagblad