Onderzoek vergunningsvrij bouwen dakkapellen in Zoetermeer

mainImage
Onderzoek vergunningsvrij bouwen dakkapellen in Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer gaat onderzoeken of dakkapellen en bijbehorende bouwwerken zonder vergunning gebouwd kunnen worden. Dit om de regeldruk voor de inwoner te verminderen en de dienstverlening verder te vergroten. Het college heeft hiermee positief gereageerd op de motie van Zoetermeer Vooruit en Partij Democratie voor Zoetermeer.

De partijen dienden een verzoek in om te onderzoeken of dakkapellen en bijbehorende bouwwerken vergunningsvrij uitgevoerd kunnen worden. Momenteel geldt voor dakkapellen een zogenoemde flitsvergunning, waarmee de aanvrager binnen een werkdag bericht krijgt, aldus de gemeente. Mocht de flitsvergunning niet meer nodig zijn, dan betekent dit nog niet dat alles kan. Zo moet een bouwwerk altijd voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit en de minimale eisen van welstand.


Foto: Digitaal Dagblad