Ook afvalterreur in Rokkeveen, politiek stelt vragen

mainImage
Ook afvalterreur in Rokkeveen, politiek stelt vragen

Partij Democratie voor Zoetermeer (PDvZ) vraagt in schriftelijke vragen aan het college aandacht voor de enorme hoeveelheid plastic afval die wekelijks bij het winkelcentrum De Vlieger in Rokkeveen ontstaat.

'Elk weekend ontstaat hier rond de plastic pers een enorme hoeveelheid van verschillende soorten plastic afval. Volgens de winkeliers van De Vlieger zijn niet alleen bezoekers van het winkelcentrum hier debet aan, maar wordt er ook bedrijfsafval gedumpt. Zij komen tot deze conclusie doordat er grote hoeveelheden plastic schoonmaakverpakkingen in tassen bij de pers worden gezet,' aldus de PDvZ.

De problematiek doet zich vooral voor in het weekend. Het afval hoopt zich dan op omdat de container pas op maandag wordt geleegd. 'Het gevolg is dat veel plastic wegwaait over de parkeerplaats en in de natuur terechtkomt met alle gevolgen van dien. Ook ongedierte vreet de plastic tassen aan op zoek naar etensresten en het veroorzaakt tevens stankoverlast voor de omgeving. De winkeliers hebben al regelmatig contact gezocht met de gemeente maar wordt er niets aan gedaan.'

De PDvZ stelt voor om de frequentie van het legen van de container uit te breiden of een extra plastic container te plaatsen. De PDvZ wil graag van bewoners en winkeliers weten of er in de stad nog meer van deze situaties bestaan.

Rokkeveen is niet de enige Zoetermeerse wijk waar deze afvalterreur voorkomt. In Buytenwegh is rondslingerend straatvuil ook frequent aan de orde, zoals de wijkagent begin deze maand weer signaleerde.


| Foto: Digitaal Dagblad.