Zoetermeers Dagblad | Ook waarschuwingsborden bij Noord Aa

Ook waarschuwingsborden bij Noord Aa

mainImage

Ook in Zoetermeer wordt er volop gewaarschuwd voor de eikenprocessierups, zoals op de foto hierboven te zien is. Zo staan er in recreatiegebied Noord Aa vlakbij de Zoetermeerse Plas diverse borden die strandgangers wijzen op de gevaren.  

In Zoetermeer worden elk jaar de harige rupsen van de eikenprocessievlinder aangetroffen. De rupsen danken hun naam aan het feit dat ze in lange rijen (in processie) via de stammen op zoek gaan naar voedsel in de vorm van vers eikenblad.

De rupsen van deze nachtvlinder zijn van april tot juli te vinden op de zomereik en soms ook op beuk en berk. De donkere rupsen hebben lange, grijzig-witte haren op roodachtig oranje wratten. De haartjes van deze rupsen veroorzaken bij sommige mensen allergische reacties, als jeuk, huiduitslag, ademhalingsproblemen en oogontsteking.

De eikenbomen in Zoetermeer worden gecontroleerd om te kijken of er eikenprocessierupsen voorkomen. Als er nesten in de bomen zijn aangetroffen, dan worden deze nesten verwijderd door een gespecialiseerd bedrijf, zo meldt de gemeente. Risicovolle plekken in Zoetermeer zoals de Zoetermeerse Plas en de omgeving van basisscholen worden volgens de gemeente als eerste gecontroleerd en bestreden.

Wat moet ik doen als ik een eikenprocessierups zie?

Wanneer u eikenprocessierupsen opmerkt in het openbaar gebied, vragen de gemeente Zoetermeer dit te melden via het contactformulier of telefoonnummer 14 079. 'Wij raden u ten sterkste af om de rupsen op te pakken of ze zelf te bestrijden. Vindt u eikenprocessierupsen op bomen op eigen grond, dan bent u zelf verantwoordelijk voor bestrijding met hulp van een deskundig bedrijf.'

Voor meer informatie over gezondheidsklachten kunt u terecht op www.ggdhaaglanden.nl. Op www.natuurkalender.nl vindt u uitgebreide informatie over deze rupsen.


Foto: Zoetermeers Dagblad