Oud & Nieuw in Zoetermeer: 8 vuurwerkvrije zones

26 November 2019, 15:21 uur
Algemeen
mainImage

De gemeente Zoetermeer wijst dit jaar opnieuw vuurwerkvrije zones aan tijdens de jaarwisseling. Ze wil hiermee de overlast die inwoners ervaren van vuurwerk verminderen. Het gaat om het Balijbos, het Burgemeester Hoekstrapark in Rokkeveen, het Binnenpark De Leyens, het fiets/wandelpad langs de Oostkade in Oosterheem, het Buytenpark inclusief het wijkpark en de sportvelden en het Aldo van Eyckpark in Noordhove. De gemeente baseert deze keuze op een samenspraaktraject, waarbij inwoners een voorstel konden doen voor een vuurwerkvrije zone in hun wijk.

 

Vanwege de vuurwerkshow, is ook het gebied rondom het Dobbe-eiland ingesteld als vuurwerkvrije zone. Het gaat om de Markt, het Marseillepad, een deel van de Londenstraat, het Stadhuisplein, Oostwaarts en Zuidwaarts. De vuurwerkvrije zones gaan in op het moment dat in Nederland vuurwerk afgestoken mag worden. Dit betekent dat in de vastgestelde gebieden géén vuurwerk afgestoken mag worden van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.

Voorstel van bewoners
Gedurende de zomermaanden konden inwoners een voorstel doen voor een vuurwerkvrije zone in hun wijk. De gemeente ontving 321 reacties met in totaal 210 voorgestelde locaties. Per wijk zijn de aangevraagde locaties bekeken en getoetst op haalbaarheid en uitvoerbaarheid.

De gekozen locaties zijn meerdere keren aangemeld door verschillende bewoners. Inwoners meldden ook woonstraten aan als vuurwerkvrije zone. Van deze locaties is het niet duidelijk hoe andere bewoners in de desbetreffende woonstraten over een vuurwerkverbod denken. Daarom kiest de gemeente ervoor om geen woonstraten als vuurwerkvrij zone in te stellen.

Waarschuwingsborden
In de periode voor de jaarwisseling plaatst de gemeente waarschuwingsborden op diverse locaties in deze gebieden. Team Handhaving houdt toezicht op het naleven van de vuurwerkvrije zone en krijgt daarbij ondersteuning van een particulier beveiligingsbedrijf. Omdat mensen in de vastgestelde gebieden ook vuurwerkoverlast ervaren in de dagen voorafgaand aan de jaarwisseling, zal Team Handhaving in deze periode vaker surveilleren.