Plan cameratoezicht Dorpsstraat van de baan

mainImage
Plan cameratoezicht Dorpsstraat van de baan

Het plan om in de Dorpsstraat extra cameratoezicht te realiseren is van de baan. Initiatiefnemers van de Coöperatie Dorpsstraat Plezierig Authentiek U.A. hebben het stadsbestuur op 26 juni jongstleden laten weten dat zij hun activiteiten voor het plaatsen van privaat cameratoezicht beëindigen. Een dag daarvoor bleek vanuit het college al dat het plan juridisch gezien niet haalbaar is.

De roep om extra camera's volgde na een reeks van diefstallen en berovingen in en rondom de Dorpsstraat. Het idee kreeg politiek vorm toen in de raadsvergadering van 6 november 2017 een motie werd aangenomen waarin het college werd verzocht een eenmalige bijdrage van 25.000 euro te verstrekken aan de initiatiefnemers.


Foto: Digitaal Dagblad