PvdA Zoetermeer luidt de noodklok

22 May 2020, 10:57 uur
Algemeen , Politiek
mainImage
Marissa van der Tol & Susanne Bouts.

PvdA Zoetermeer is geschrokken van de mogelijke gevolgen van de plannen om de cliëntondersteuning door zorg- en welzijnsaanbieders in Zoetermeer anders te gaan organiseren. De PvdA vreest dat cliënten straks niet meer zelf de hulp kunnen regelen die het beste bij hun past. Bovendien is de kans aanwezig dat veel gewaardeerde Zoetermeerse vrijwilligersorganisaties door de plannen niet meer kunnen blijven bestaan.

Op papier klinken de plannen van wethouder Ingeborg ter Laak volgens de PvdA goed: laat één samenwerkingsverband van diverse aanbieders voor heel Zoetermeer de maatschappelijke ondersteuning per wijk leveren. Voor Zoetermeerders wordt het dan duidelijker bij welke organisaties ze terecht kunnen, de hulp wordt dichter bij huis aangeboden en er wordt ook nog geld bespaard. Maar in de praktijk vreest de PvdA voor een enorme kaalslag.

De plannen voor gebiedsgerichte ondersteuning starten met delen van de Wmo (begeleiding en dagbesteding), de gesubsidieerde welzijnsactiviteiten en de preventieve jeugdactiviteiten. “Dat de enorme lappendeken aan organisaties hierdoor kleiner wordt is een goed idee, maar in deze plannen is totaal geen oog voor de cliënten", zegt commissielid Marissa van der Tol.

"In het huidige voorstel kunnen de mensen niet meer kiezen, omdat ze verplicht hulp van één bepaalde organisatie in hun wijk moeten aanvaarden." Raadslid Susanne Bout: "In de plannen van de wethouder is ook sprake van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Maar hoe die rol eruit ziet, weet de wethouder nog niet, dat komt pas in november. De wethouder kan zelf nog niet eens goed uitleggen hoe het gaat werken, terwijl het gaat om kwetsbare Zoetermeerders."

Boos
Van der Tol en Bout zijn boos dat de wethouder te weinig rekening houdt met de lokale vrijwilligersorganisaties. Volgens het voorstel moeten organisaties kiezen tot welk samenwerkingsverband ze willen gaan behoren.

“Als je niet in het 'winnende' samenwerkingsverband zit, dan zal dit forse, negatieve gevolgen hebben voor het voortbestaan van bijvoorbeeld Piëzo of Palet Welzijn in de stad Zoetermeer, want dan krijgt die organisatie geen subsidie meer", zegt Bout. "En Humanitas geeft aan dat de rol van het samenwerkingsverband in relatie tot gebieden die ‘buiten de opdracht’ vallen niet helder omschreven zijn."

Van der Tol: "Zoetermeerders hebben deze organisaties nodig, het is de plaats waar mensen zich welkom voelen, waar ze wat kunnen leren, waar ze een stap kunnen maken. Dat valt dan weg. Ook de vrijwilligers voelen zich veilig en vertrouwd bij de organisatie waar ze zich nu voor inzetten. De wethouder denkt dat iedereen bij een andere (vrijwilligers)organisatie verder zal gaan, maar wij verwachten dat velen zullen afhaken."

De PvdA dringt er bij de wethouder op aan om de moeilijkheden voor de lokale organisaties beter in te schatten en de cliënten meer regie te geven. Het onderwerp zal maandag bij de commissievergadering aan de orde komen.