PvdA Zoetermeer stelt aanvullende vragen over verkoop 't Oude Huis

mainImage
PvdA Zoetermeer stelt aanvullende vragen over verkoop 't Oude Huis

PvdA Zoetermeer heeft aanvullende schriftelijke vragen gesteld over de verkoop van rijksmonument en voormalig Stadsmuseum ‘t Oude Huis in de Dorpsstraat. De partij deed dit ook al op 12 november jongstleden (bekijk artikel), maar zag zich door nieuwe ontwikkelingen genoodzaakt om zich weer tot het college te wenden.

'De PvdA heeft veel reacties gekregen op het indienen van deze vragen, niet alleen van bezorgde inwoners, maar ook van ondernemers en een koper die het pand tegenover ‘t Oude Huis (nummer 10) wil kopen. Twee maatschappelijk zeer betrokken en bekende Zoetermeerse ondernemers hebben belangstelling om (bijvoorbeeld in de vorm van een collectief) ‘t Oude Huis aan te kopen en voor diverse maatschappelijke en culturele activiteiten te gebruiken. Met als insteek verdere levendigheid in de Dorpsstraat te creëren, ‘t Oude Huis een onderdeel te laten zijn van de ‘toegangspoort’ naar de Dorpsstraat en op een laagdrempelige manier ontmoeting tussen en verbinding van (groepen) mensen te bewerkstelligen.'

Volgens de PvdA geven de ondernemers ook aan dat er diverse initiatieven in Zoetermeer zitten te springen om ruimte, zoals DorpsLab en de Stadsambassade. 'Een particuliere koper die graag het tegenoverliggende pand op nummer 10 zou willen kopen om hier een gezinshuis in te vestigen (eigen gezin en meerdere pleegkinderen), heeft zich eveneens bij de PvdA gemeld. Dit pand is niet in het bezit van de gemeente, maar ook hier zal de bestemming gewijzigd dienen te worden.'

'De PvdA juicht dit initiatief zeer toe vanwege de maatschappelijke functie die geboden wordt.'

Deze koper kan het pand nog niet definitief kopen, zolang hij geen zekerheid heeft dat de bestemming gewijzigd wordt. De verkopende makelaar meende volgens de PvdA dat in november een en ander in kannen en kruiken zou kunnen zijn, terwijl de koper van een ambtenaar heeft begrepen dat het collegevoorstel voor de bestemmingswijziging pas in januari of februari 2019 naar de raad zal worden gestuurd.

[caption id="attachment_61090" align="alignnone" width="900"] Stadsmuseum Zoetermeer sloot recent de deuren. In 2019 betreden zij een nieuw onderkomen aan het Zuidwaarts in het Stadshart.[/caption]

'Bij 't Oude Huis is een bestemmingsplanwijziging niet nodig indien het pand behouden kan blijven voor de inwoners van Zoetermeer door de cultureel-maatschappelijke bestemming in tact te laten. Voor het pand op nummer 10 zou er qua bestemmingsplanwijziging juist wel snel gehandeld moeten worden. De PvdA vindt dat er over beide panden snel duidelijkheid zou moeten komen. En wel voordat de panden zijn verkocht, zodat de raad hierover op een goede manier een beslissing kan nemen.'

De PvdA vraagt aan het stadsbestuur onder meer duidelijkheid over de datum waarop het de bestemmingswijzigingen naar de gemeenteraad stuurt. En of de gemeente bereid is met de ondernemers in gesprek te gaan over de plannen voor de historische panden. Het voormalig onderkomen van het Stadsmuseum Zoetermeer is te koop aangeboden voor 1.25 miljoen euro.

Fotograaf: Chris van Dijke (www.chrisvandijke.nl).


Foto: Digitaal Dagblad