PvdA Zoetermeer verbaasd over plannen Meerpolder

mainImage
PvdA Zoetermeer verbaasd over plannen Meerpolder

De PvdA Zoetermeer is verbaasd over berichten in de media over een zogenoemde ‘Green-blue deal’ tussen de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg, het hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Zuid-Holland. Deze deal gaat over waterberging, extra weidevogelgebied en over recreatie in de Meerpolder. Deze deal werd op 1 november getekend door diverse bestuurders van deze vier partijen, waaronder wethouder Jacobien Groeneveld van de gemeente Zoetermeer.

De PvdA Zoetermeer heeft navraag gedaan bij de Provinciale Statenfractie en bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Maar ook daar was niet heel veel bekend over deze deal. Raadslid Susanne Bout: ,,De PvdA (zowel lokaal, als in de Provincie, als bij het waterschap), juicht meer weidevogelgebied toe, want het aantal weidevogels is helaas sterk afgenomen sinds de jaren 90. En op zich gaan landbouwbeheer en weidevogels goed samen. Maar er wordt in het plan ook gesproken over recreatie en dat baart ons zorgen. Recreatie zou de weidevogels juist kunnen verstoren."

De PvdA in Zoetermeer snapt ook niet dat de gemeenteraad niet op de hoogte is gesteld van deze deal. ,,Het college van Zoetermeer heeft de gemeenteraad niet op de hoogte gesteld van de gesloten deal," aldus Bout. ,,Het is vreemd dat over deze deal is geschreven in de nieuwsbrief van het Provinciehuis en dat ook de krant er melding van maakt, maar de gemeenteraadsleden weten ondertussen van niks."

Op dit moment worden er diverse varianten voor weidevogelgebieden onderzocht. In januari 2019 wordt door de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg, het hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Zuid-Holland een keuze gemaakt. En het lijkt er tot nu toe op dat de gemeenteraad ook niet mag meebeslissen over dit plan. Daarom heeft de PvdA vragen hierover aan het college gesteld.


Foto: Digitaal Dagblad