PvdA Zoetermeer: weiger beleggers bij nieuwbouw

mainImage
PvdA Zoetermeer: weiger beleggers bij nieuwbouw

PvdA Zoetermeer wil dat alle nieuwe woningen die de komende jaren in de stad worden gebouwd, niet kunnen worden opgekocht door beleggers. De partij heeft hier gisteravond, samen met GroenLinks, SP en Partij Democratie voor Zoetermeer, een motie voor ingediend tijdens het begrotingsdebat.

,,Particuliere woningzoekenden vissen in de huidige overspannen woningmarkt steeds vaker achter het net, omdat beleggers met name goedkope panden opkopen om ze vervolgens voor (te) veel geld te verhuren," schetst PvdA-fractievoorzitter Margot Kraneveldt een zorgwekkende trend.

,,Het is vooral voor starters daardoor steeds moeilijker om een betaalbare huur- of koopwoning te vinden. We willen bouwen voor bewoners, niet voor beleggers, omdat het voor de inwoners van Zoetermeer goed is als zij een eerlijke kans krijgen om een betaalbare woning te vinden die bij hen past."

PvdA Zoetermeer vraagt aan het college te onderzoeken of het mogelijk is om in Zoetermeer beleid in te voeren waarbij ongewenste vormen van woningopkoop worden tegengegaan. Dat kan volgens de PvdA onder meer door lokaal een woonplicht in te voeren waardoor woningen niet kunnen worden opgekocht door particuliere verhuurders. ,,Dit sluit ook aan op de eerdere toezegging van het college om beleid te ontwikkelen om overbewoning en huisjesmelkerij tegen te gaan. Bij nieuwbouw van particuliere huurwoningen kan de gemeente afspraken maken en eisen stellen."

Hierbij valt volgens de PvdA te denken aan bijvoorbeeld minimumeisen omtrent woonoppervlak, aantal kamers en huurprijs.


Foto: Digitaal Dagblad