PVV Zoetermeer bevraagt college over voorrangsregeling vergunninghouders

mainImage
PVV Zoetermeer bevraagt college over voorrangsregeling vergunninghouders

De PVV Zoetermeer heeft het college vragen gesteld aangaande de voorrangsregeling en opvang van vergunninghouders (ook wel statushouders) in de stad.

'Is het college bekend met het feit dat de Rijksoverheid al een aantal jaar niet langer de verplichting stelt om vergunninghouders voorrang te geven op een (sociale huur)woning? Is het college bekend met de situatie in de gemeente Castricum aangaande de voorrangsregeling vergunninghouders? Zo ja, hoe kijkt het college naar deze situatie, en denkt het college dat deze situatie ook toepasbaar is in Zoetermeer?'

En: 'Er is momenteel grote schaarste op de woningmarkt in Zoetermeer en onze inwoners moeten jarenlang wachten om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. De gemeente Zoetermeer geeft wel voorrang aan vergunninghouders waardoor deze vooraan in de rij terechtkomen. Deelt het college de mening van de PVV dat het oneerlijk is om voorrang te bieden aan vergunninghouders ten opzichte van de Zoetermeerse burger? Zo nee, waarom niet?'

In de Zoetermeerse programmabegroting 2019-2022 stelt het college dat er sprake is van een verhoogde instroom van asielzoekers, met volgens de PVV als gevolg dat meer mensen in de bijstand terecht zullen komen.

'Uit de programmabegroting kan worden opgemerkt dat de gemeente Zoetermeer deze cijfers bijhoudt. Is het college bereid om de raad mee te delen hoeveel vergunninghouders op dit moment in de bijstand zitten? Zo ja, dan graag alle informatie en zo nee, waarom niet? Is het college het met de PVV eens dat de gemeente Zoetermeer moet stoppen met de opvang van asielzoekers en vergunninghouders en voor degene die hier al zijn moet inzetten op zo spoedig mogelijke remigratie? Zo nee, waarom niet,' aldus de PVV.


Foto: Digitaal Dagblad