PVV Zoetermeer dient motie in: 'Geen voorrang vergunninghouders'

mainImage
PVV Zoetermeer dient motie in: 'Geen voorrang vergunninghouders'

PVV Zoetermeer heeft bij het begrotingsdebat een motie ingediend over de toewijzing van woningen en de voorrang die vergunninghouders daarbij nog altijd krijgen. Dit is inmiddels niet meer verplicht vanuit het Rijk, aldus de partij.

PVV Zoetermeer pleit in de motie voor een eerlijke verdeling bij de toewijzing van woningen die 'recht doet aan de inwoners'. 'Zoetermeer kent een tekort aan woningen voor jongeren, starters en ouderen. De wachtlijsten voor woningen lang zijn en oplopen tot vele jaren.'

De PVV verzoekt het college beleid te maken dat vergunninghouders niet langer voorrang krijgen bij het toewijzen van woningen, en hierover in gesprek te treden met verschillende instanties die betrokken zijn bij de huisvesting in Zoetermeer 'om zo een eerlijke verdeling van de woningvoorraad te bewerkstelligen'.

Op 12 november is het tweede deel van het begrotingsdebat.


Foto: Digitaal Dagblad