'PVV Zoetermeer erg geschrokken van documentaire'

16 May 2020, 11:11 uur
Algemeen , Politiek
mainImage

PVV Zoetermeer heeft aan het college schriftelijke vragen gesteld over het duurzaamheidsbeleid in Zoetermeer. Volgens de partij volgt de gemeente de verkeerde route.

De vragen gaan over de energietransitie en de concept-Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag waar de gemeente Zoetermeer ook haar bijdrage aan levert. 'De inzet op inefficiënte hernieuwbare bronnen van energie kost niet alleen klauwen met geld, maar dreigt ook het landschap zeer negatief aan te tasten. Wij maken ons grote zorgen over de sociaaleconomische effecten voor onze inwoners en om de prachtige Zoetermeerse leefomgeving. Tevens vinden wij dat de raad en inwoners onvoldoende betrokken worden bij de RES en doen wij een voorstel tot een uitgebreid draagvlakonderzoek'.

Verder verwijst de PVV Zoetermeer naar de onlangs uitgekomen documentaire 'Planet of the Humans' van Jeff Gibbs en Michael Moore, te vinden op Youtube. Over de docu schreef Trouw deze recensie.

'De PVV is erg geschrokken van de documentaire. Deze confronterende documentaire oordeelt vernietigend over energie uit zon, wind en biomassa. Uit de documentaire van Michael Moore komt tevens duidelijk naar voren dat energie uit zon en wind draait op gigantische subsidies die worden betaald uit belastinggeld van burgers. In Nederland is dit niet anders.'

De PVV vraagt aan het college onder meer: 'Deelt u de mening dat de documentaire glashelder aantoont dat de doelstellingen inzake CO2-reductie en het kunnen voldoen aan de energievraag volstrekt onuitvoerbaar zijn door hernieuwbare energie? Zo nee, waarom niet?'