PVV Zoetermeer laakt communicatiewijze gemeente

2 June 2020, 14:21 uur
Algemeen , Politiek
mainImage

PVV Zoetermeer wil van het college weten waarom de gemeente Zoetermeer een aantal bewoners in de kou heeft laten staan aangaande de aanleg van een parkje en de inspraak die de bewoners hierbij zouden krijgen voor wat betreft de inrichting. Het gaat om de bewoners op het voormalige terrein van manage de Zilverster.

'De gemeente Zoetermeer zegt een groot voorstander te zijn van het betrekken van haar bewoners bij projecten en andere zaken die directe raakvlakken hebben. Toch bereiken ons telkens weer signalen dat de bewoners dit absoluut niet zo ervaren. Sterker nog, bewoners geven vaak aan dat zij het gevoel hebben helemaal niet gehoord te worden', aldus de PVV Zoetermeer.

'Reeds verscheidene malen is dit onderwerp tijdens raadsvergaderingen onder de aandacht gebracht, door insprekers en door raadsleden zelf. Ook nu weer is er een groep bewoners die reeds vanaf 2018 op antwoorden van de gemeente zit te wachten en het gevoel heeft door de gemeente in de steek te worden gelaten. Hierdoor wordt niet alleen de geloofwaardigheid van de gemeente aangetast, maar er ontstaan ook allerlei wilde verhalen in het geruchtencircuit die tot onnodige onrust kunnen leiden.'

De PVV heeft inmiddels vernomen dat de bewoners binnenkort nader zullen worden geïnformeerd over de status. 'Dit verheugt ons, maar wederom verdient de communicatie vanuit de gemeente naar de bewoners geen schoonheidsprijs. De PVV is van mening dat de gemeente een betrouwbare partner moet zijn voor haar inwoners en woord moet houden, ook als het om betrokkenheid gaat.'