PVV Zoetermeer: zorgen om hardcorefeest SilverDome

mainImage
PVV Zoetermeer: zorgen om hardcorefeest SilverDome

Raadsleden Jeremy Mooiman en Peter Smitskam van de PVV Zoetermeer hebben bij het stadsbestuur hun zorgen geuit over het hardcorefeest BKJN Partyraiser dat afgelopen zaterdag plaatsvond in het SilverDome. Daar zou onder meer sprake zijn geweest van gebrekkige hygiënische voorzieningen en (drugs)overlast, iets wat volgens de partij niet de eerste keer is. Het college heeft een aantal schriftelijke vragen gekregen van de PVV.

'Heeft u de organisatoren aangesproken over deze onacceptabele ontwikkeling? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is uit dit gesprek voortgekomen? Bent u het met de PVV eens dat de gemeente Zoetermeer de veiligheid van onze stad en inwoners dient te bewaken en dat dit soort incidenten niet bijdraagt aan een veilig Zoetermeer? Zo nee, waarom niet? Welke maatregelen bent u van plan te treffen om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen?'

PVV Zoetermeer meent dat er inmiddels te veel drugsgerelateerde incidenten hebben plaatsgevonden rondom feesten in het SilverDome 'en dat er geen vergunning voor dit soort feesten op deze locatie en feesten van deze organisator meer mag worden afgegeven tot de problemen bij de organisatie van zowel het feest als het SilverDome adequaat zijn aangekaart, aangepakt en opgelost.'

En: 'Bent u het met de PVV eens dat er door de gemeente en betrokken hulpdiensten beter moet gehandhaafd op drugsbeleid tijdens dit soort feesten?'

De hoge prijzen voor flesjes water bij dit soort feesten stuiten de PVV ook tegen de borst. 'Daarbij wordt de dop verwijderd om het bezoekers moeilijk te maken het flesje op te bergen. Vooral bij hoge temperaturen, zoals wij deze in de laatste weken mogen meemaken, is het absurd dat bezoekers nergens water kunnen drinken, behalve de extreem dure fles die men aan de bar dient te kopen.'

Fotobron: www.zoetermeersdagblad.nl.


Foto: Digitaal Dagblad