Raad akkoord met begroting, maar 'gemeente nu in rode cijfers'

mainImage
Raad akkoord met begroting, maar 'gemeente nu in rode cijfers'

De Zoetermeerse gemeenteraad is gisteravond met een ruime meerderheid akkoord gegaan met de nieuwe begroting voor 2019. Een begroting die, zeker na het tekort op de jeugdhulp, in het teken staat van bezuinigen en het maken van pijnlijke keuzes. Na ruim vijf uur stevig vergaderen stemden 29 raadsleden in met de financiële mantra en de PVV, Zó! Zoetermeer, Zoetermeer Vooruit, de SP en Partij Democratie voor Zoetermeer, goed voor negen stemmen, waren tegen. De stemuitslag bij het raadsvoorstel voor de Programmabegroting 2019-2022 viel hetzelfde uit.

,,De gemeente staat er financieel slecht voor en Zó! kon niet instemmen met de keuzes die het college heeft gemaakt om het voor 2019 op te lossen. Zoetermeer heeft – net als veel gemeenten - een stevig probleem door de tekorten op de jeugdzorg, maar behalve die aanzienlijke problemen zijn er ook nogal wat ‘lijken uit de kast’ van het vorige college gekomen," zo vindt Marijke van der Meer, fractievoorzitter van Zó! Zoetermeer.

,,Daar komt nog bij dat voor het nieuwe beleid uit het coalitieakkoord eigenlijk nog geen budget was gevonden, behalve een fikse greep uit de spaarpotten van de gemeente. De gemeente staat nu in de rode cijfers en verdere tegenvallers kunnen we eigenlijk niet goed meer opvangen, want het weerstandvermogen is te laag en het potje 'onvoorzien' voor 2019 is al op."

Jeremy Mooiman, raadslid van PVV Zoetermeer: ,,Ook de PVV kan zich niet vinden in de politieke keuzes van het college." Ivan Beij sloot zich daarbij aan. De SP-voorman sprak van 'een goede eerste poging' van het college, maar zijn partij ziet te weinig positieve aanknopingspunten om achter het begrotingsvoorstel te gaan staan.


Foto: Digitaal Dagblad