Raad akkoord met voorstel Versnellingsagenda woningbouw

mainImage
Raad akkoord met voorstel Versnellingsagenda woningbouw

De gemeenteraad van Zoetermeer stemde gisteravond met een ruime meerderheid in met het voorstel 'Versnellingsagenda woningbouw'. Zó! Zoetermeer, Zoetermeer Vooruit, SP, PVV en de Partij voor Democratie Zoetermeer waren tegen. Het voorstel is een voortvloeisel uit het in september 2017 vastgestelde Woningbouwprogramma.

In de Versnellingsagenda staan de concrete plannen en richtlijnen om de benodigde woningbouw in Zoetermeer te versnellen. In het voorstel zijn veertien woningbouwlocaties aangewezen waar de focus vooral ligt op doelgroepen, parkeren en bouwhoogte. Zalkerbos 1, het Kwadrant A, de Engelandlaan, Belgiëlaan en Brusselstraat zijn voorbeelden van die locaties.

De nieuwbouw zal worden verdeeld in 27 procent goedkope huur, 25 procent middenhuur en 48 procent koopwoningen, waarvan een beperkt percentage dure huur. Jongeren, middeninkomens en emptynesters zijn de primaire doelgroepen waar de gemeente Zoetermeer op inzet.

Op de locaties Buizerdveld, Baggerdepot Zwaardslootseweg en Voorweg RandstadRail streeft de gemeente voorlopig geen woningbouw na, zo valt in het raadsbesluit te lezen.


| Foto: Digitaal Dagblad