Raad kiest voor Van Tuyllpark als nieuwe zwembadlocatie

mainImage
Raad kiest voor Van Tuyllpark als nieuwe zwembadlocatie

De gemeenteraad koos gisteravond met een ruime meerderheid (36-2) voor het Van Tuyllpark als nieuwe zwembadlocatie. Alleen Zoetermeer Vooruit stemde tegen.

Het besluit heeft tot gevolg dat De Driesprong zijn deuren zal sluiten zodra het nieuwe zwembad gerealiseerd is. De PvdA diende nog een amendement in om te onderzoeken of verkoop van het zwembad aan de Van Stolberglaan mogelijk is, maar dat voorstel sneuvelde met een ruime meerderheid.

Moties van de VVD en Zó! Zoetermeer voor respectievelijk het verbeteren van de fietspaden en het sociaal veiliger maken van de omgeving hadden wel genoeg draagvlak.

Het college zal het plan voor de gekozen zwembadlocatie nu nader uitwerken, waarbij het zal kijken naar de samenwerking met omliggende verenigingen en gebruikers, sociale veiligheid, duurzaamheid, toegankelijkheid, infrastructuur en parkeren. Dit moet uitmonden in een nieuw raadsvoorstel waarover in juli volgend jaar gestemd wordt in de raad.


Foto: Digitaal Dagblad