Renteverhoging kan oud-student veel kosten

mainImage
Renteverhoging kan oud-student veel kosten

Als de kabinetsplannen om de rente op studieschulden te verhogen doorgaan, kan dat studenten die na hun afstuderen bovenmodaal verdienen duizenden euro's extra kosten. Minister Ingrid van Engelshoven heeft cijfers naar de Tweede Kamer gestuurd waar dat uit blijkt. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) noemt de hogere lasten ,,een schande'' en noemt het ,,te gemakkelijk om de staatskas te spekken met het geld van studenten''.

Wie een gemiddelde schuld heeft van 21.000 euro, na het afstuderen 80.000 euro bruto per jaar verdient en de lening in 35 jaar terugbetaalt, is straks zo'n 5.000 euro meer aan rente kwijt dan nu, rekent het ministerie voor. Onder het nieuwe regime dat de minister voorstelt, wordt de rente vanaf 2020 tien jaar vastgezet. Nu is dat nog vijf jaar. Die langere rentevaste periode leidt tot een renteverhoging, die het ministerie schat op 0,78 procentpunt.

In het rekenvoorbeeld staat dat oud-studenten met lage of middeninkomens er niet op achteruitgaan. Voor wie bijvoorbeeld 40.000 euro bruto verdient, blijft het maandbedrag gelijk. (ANP)

Fotobron: ANP.


| Foto: Digitaal Dagblad