Rijnland & gemeente Z'meer ondertekenen convenant

7 February 2020, 10:18 uur
Algemeen
mainImage
Gemeente Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer en het hoogheemraadschap van Rijnland werken al jaren samen aan het onderhoud van het oppervlaktewater in de stad. Hoogheemraad Sjaak Langeslag en wethouder Jakobien Groeneveld van Zoetermeer ondertekenden op 5 februari een convenant over het onderhoud van het water in de stad. Het convenant regelt onder meer wie er verantwoordelijk is voor het baggeren van de hoofdwatergangen in de stad, het verwijderen van waterplanten (om te voorkomen dat de watergangen dichtgroeien) en het onderhoud van de oevers.

Rijnland blijft verantwoordelijk voor het onderhoud van de hoofdwatergangen, de gemeente voor de overige watergangen en het welvaartsvuil (blikjes, plastic, kranten, winkelwagentjes etc.). In het verleden werd gebruik gemaakt van baggerdepots waarin de bagger uit de stad werd gebracht. Het gaat om de drie baggerdepots Buytenpark, Zwaardslootseweg en Ruimtebaan. Na het indrogen werd de gedroogde bagger in het verleden gebruikt voor andere toepassingen nadat onderzocht was of deze bagger voldoende schoon was.

Al enige jaren worden de baggerdepots niet meer gebruikt en worden met dit nieuwe convenant opgeheven. De bagger wordt nu namelijk beschikbaar gesteld aan de markt, om zo te zoeken naar creatieve oplossingen voor de verwerking. Voormalig baggerdepot Buytenpark is inmiddels onderzocht en ontmanteld. De overige depots volgen op een later moment.

Efficiënt
Hoogheemraad Sjaak Langeslag: "Het hebben van depots was in het verleden belangrijk maar nu niet meer. Met het opheffen van de baggerdepots kunnen we nog efficiënter baggeren in de stad. Dit is belangrijk voor de waterkwaliteit." Ook wethouder Jakobien Groeneveld is gelukkig met het convenant. "De ruimte die de baggerdepots innemen, kan nu worden gebruikt voor andere toepassingen. De ruimte in de stad is schaars en moet daarom zo efficiënt mogelijk worden gebruikt."