Roeken afschieten in Zuid-Holland mag

mainImage
Roeken afschieten in Zuid-Holland mag

Het afschieten van roeken in fruitboomgaarden in de Alblasserwaard-Oost, de Tielerwaard-West, Vijfheerenlanden en De Hoeksche Waard en op percelen met maïs in de Alblasserwaard en Tielerwaard is toegestaan.

De Raad van State heeft vandaag een uitspraak van de rechtbank in Den Haag uit 2017 nietig verklaard. De Faunabescherming en de Milieufederatie hadden een rechtszaak aangespannen tegen de afschotvergunning. De rechtbank kwam ze tegemoet en zette een streep door de vergunning.

Het doden van roeken, een kraaiensoort, is nodig om schade aan gewassen te voorkomen. De Faunabeheereenheid Zuid-Holland had een vergunning om veertig vogels af te schieten. Nadat de rechtbank de vergunning had vernietigd, ging de FBE-Zuid-Holland in beroep. In een faunabeheereenheid zitten vertegenwoordigers van onder meer jagers, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en land- en tuinbouworganisaties.

Volgens de Raad van State is met cijfers aannemelijk gemaakt dat roeken schade berokkenen aan gewassen en dat afschot een efficiënt middel is om de vogels te verjagen. (ANP)

Fotobron: ANP.


Foto: Digitaal Dagblad