SP Zoetermeer: Onduidelijkheid over uitvoering Participatiewet

mainImage
SP Zoetermeer: Onduidelijkheid over uitvoering Participatiewet

SP Zoetermeer heeft vandaag schriftelijke vragen aan het college gesteld over de Participatiewet. Volgens de partij verloopt de gegevensoverdracht van de bijstandsgerechtigden met de klantmanagers verre van vlekkeloos.

'In deze wet staat onder meer dat gemeente en medewerkers respectvol zullen omgaan met bijstandsgerechtigden en dat dit vice versa ook verwacht wordt. Bij nader onderzoek blijkt dat het hier nog wel eens hapert. Klanten krijgen te maken met meerdere wisselingen van klantmanagers waarbij er nauwelijks sprake is van correcte overdracht van gegevens. Waardoor de bijstandsgerechtigde bij elke wisseling van manager opnieuw zijn verhaal moet doen en het participatietraject opnieuw op gang moet worden gebracht. In sommige gevallen krijgt een bijstandsgerechtigden met wel 5 klantmanagers te maken. Klachten over deze situatie worden niet altijd adequaat afgehandeld,' stelt SP Zoetermeer.

De partij heeft het stadsbestuur vijf vragen gesteld over deze problematiek. 'Is het college op de hoogte van het ontbreken van overdracht door klantmanagers? Zo ja, wat gaat het college doen om te zorgen voor een snelle en correcte overdracht teneinde het traject van de bijstandsgerechtigde te bespoedigen?' De SP wenst spoedig actie van het college.

Fotobron: ANP.


Foto: Digitaal Dagblad