SP Zoetermeer stelt vragen over loverboys

mainImage
SP Zoetermeer stelt vragen over loverboys

SP Zoetermeer heeft aan het college vragen gesteld over loverboys en in hoeverre deze problematiek speelt in Zoetermeer. 'Uit onderzoek is gebleken dat de problematiek rondom zogeheten loverboys toeneemt in plaats van afneemt,' aldus de SP.

'Loverboys is een term voor jonge mannen die handelen in jonge vrouwen. Deze voornamelijk minderjarige vrouwen worden aangeboden voor prostitutie. Dit is een ernstig misdrijf en de SP in Zoetermeer maakt zich zorgen over de praktijken van deze loverboys en de gevolgen die het heeft voor de slachtoffers en voor onze samenleving.'

De partij van fractievoorzitter Iván Beij wil onder meer weten van het stadsbestuur of er in Zoetermeer beleid is omtrent deze praktijken en zo ja, hoe dat beleid er dan uitziet. 'Wat is het college voornemens te doen om de problematiek rondom loverboys af te laten nemen?'

Fotobron: ANP.


Foto: Digitaal Dagblad