Stadstheater Zoetermeer in financiële problemen

24 December 2019, 13:50 uur
Algemeen
mainImage
Zoetermeers Dagblad

Stadstheater Zoetermeer verkeert in financieel zwaar weer, zo blijkt uit de jaarcijfers over 2018 die de gemeente Zoetermeer van de culturele instelling ontvangen heeft. De gemeente Zoetermeer ontvangt de jaarcijfers van de instellingen die een subsidie van meer dan € 100.000 ontvangen. De problemen komen vooral voort uit het nieuwe horecaconcept STAGE kitchen & café dat in oktober 2017 opende.

 

'Sinds de opening is het restaurant nog niet winstgevend. Uit het bestuursverslag blijkt dat vanaf de opening tot eind 2018 het verlies in totaal € 581.065 bedroeg. In 2019 wordt een verlies van ongeveer € 110.000 verwacht op het horecaconcept', zo schrijft het Zoetermeerse college. 'Het college is verrast over de omvang van het verlies op het horecaconcept Stage dat fors groter is dan verwacht'.

Oorzaken
Het Stadstheater wijt de problemen aan; een langere fase van aanloopverliezen, tegenvallende omzet en knelpunten in de bedrijfsvoering.

Uit het memo van het stadsbestuur blijkt verder dat er begin 2019 kostenbesparende maatregelen zijn genomen en dat het horecaconcept is aangepast. De verwachting is dat in 2020 break-even wordt gedraaid.

Afhankelijk
Omdat Stage een BV van het Stadstheater is en financieel volledig afhankelijk van het Stadstheater, draagt het Stadstheater dit verlies op zich en heeft een 'belangrijk gedeelte ervan' moeten afschrijven. Ondanks dit verlies komen de activiteiten van het Stadstheater niet in gevaar, blijkt uit het jaarcijferrapport. 'De vermogenspositie van het Stadstheater is verslechterd, maar nog steeds positief. De theaterkaartjes worden niet duurder en er wordt geen aanvullende subsidie aangevraagd bij de gemeente'.

Monitoren
Het Stadstheater ligt bij de gemeente Zoetermeer nu onder een vergrootglas. Het Stadstheater zal in 2020 ieder kwartaal een financieel overzicht dienen te overleggen met de gemeente. Het college zal daarnaast met het bestuur van het Stadstheater spreken over de huidige governance van de stichting. Daarnaast zal het college zich nader beraden op de gekozen constructie waarbij een culturele instelling ook commerciële horeca exploiteert.

De gemeenteraad wordt op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.