Nog steeds schaarste in Zoetermeer

mainImage
Nog steeds schaarste in Zoetermeer

Ik kom in deze column nog even terug op de NVM-cijfers van het tweede kwartaal in dit jaar. Conclusie? De vraag naar huizen is nog steeds veel groter dan het aanbod en Zoetermeer vormt daarop geen uitzondering.

Ten opzichte van het tweede kwartaal 2017 is het aantal verkopen in de gemeente Zoetermeer gedaald met 25 procent, dat is fors minder. Dat heeft echt alleen te maken met het geringe aanbod. Er zijn gewoon minder transacties. Daarbij zijn de prijzen ten opzichte van een jaar geleden met 11,2 procent gestegen.

Wel zie je ten aanzien van die prijsstijging enige afvlakking. Als je de prijsstijging van het vorige kwartaal ziet ten opzichte van het kwartaal daarvoor, dan is de prijstoename nog maar 1,6 procent. Met andere woorden: je ziet dat het tempo waarmee de prijzen stijgen aan het afvlakken is en dat kan ook niet anders. Het hoge tempo neemt af en dat is misschien maar goed ook, omdat ook de betaalbaarheid daardoor minder wordt.

Geen doorstroming


Er is, conform de landelijke trend, dus nog altijd een schaarsheid qua woningaanbod in Zoetermeer. De bereidheid tot verhuizen is best groot, alleen het is moeilijk om in deze periode een geschikte woning te vinden. Mensen die willen verhuizen en die uit een koopwoning komen, kunnen niets vinden. Daarom zetten ze hun woning ook niet te koop. Er komt op die manier geen doorstroming. Dat is niet alleen in Zoetermeer, maar in de hele regio en Randstad het geval.

Al steekt Zoetermeer wel wat boven het landelijke gemiddelde uit en dat heeft te maken met het geringe aanbod van nieuwbouwwoningen in de stad. Wat wel opvalt: we zien veel toestroom van mensen uit andere gemeenten die hier komen wonen, vanuit de Haagse regio bijvoorbeeld waar het voor sommigen te duur is geworden of waar er niets is wat zij zoeken.
En je ziet Zoetermeerders, met name echtparen bij wie kinderen de deur uit zijn, terugkeren naar gebieden waar hun roots liggen.

De zomerperiode in Zoetermeer is altijd wat rustiger. Het is een gezinnenstad, in sommige wijken kun je een kanon afschieten, want daar zijn de mensen na de start van de schoolvakantie meteen vertrokken. De zomer is een periode waarin de woningmarkt zich wat rustiger gedraagt en er wat minder op de markt komt.

Stilte voor de storm


Je zult zien dat er in het kwartaal dat volgt op de zomerperiode veel initiatieven komen. De procedures verlopen weliswaar stroperig, maar ik verwacht dat de nieuwbouwproductie komende maanden wel een beetje op gang zal komen. Het aanbod zal dan weer toenemen. Het is nu stilte voor de storm.

Jeroen Jenné uit Zoetermeer is samen met compagnons Niels Baars en broer Erik Jenné eigenaar van makelaarskantoor De Makelaars. Voor www.zoetermeersdagblad.nl werpt hij met een periodieke column een blik op actuele zaken binnen de Zoetermeerse woningmarkt.


Foto: Digitaal Dagblad