mainImage

Strijden tegen eenzaamheid in Zoetermeer

14 juni 2020, 13:03 uur
Algemeen

In Zoetermeer geeft de helft van de ouderen aan zich eenzaam te voelen. Veel Zoetermeerse organisaties willen hier iets aan doen. Eén jaar geleden is daarom de ‘Community tegen eenzaamheid Zoetermeer’ opgericht. Ruim zestig organisaties hebben zich in het afgelopen jaar aangesloten bij deze community.

Op donderdag 11 juni kwam de community voor de vierde keer – ditmaal digitaal – bij elkaar. Met meer dan dertig personen in een grote Zoom-bijeenkomst, compleet met break-out sessies in kleinere werkgroepen, presentaties en filmpjes werden afspraken gemaakt over verschillende thema’s, zoals ‘Hoe krijgen we ouderen actief die door corona de deur niet uit durven?’ en ‘Wat zijn manieren om meer eenzame mensen te vinden?’.

Wethouder Ter Laak van Zorg en Welzijn is trots op de community. "Er is enorm veel betrokkenheid en inzet vanuit de stad om eenzaamheid onder inwoners te verminderen. Door ervaringen en expertise te delen en afspraken te maken ontstaan mooie initiatieven die echt helpen."

Corona maakt digitaal vaardig
De coronacrisis maakt de eenzaamheid van veel inwoners van Zoetermeer nog meer zichtbaar. De afgelopen periode hebben Zoetermeerse organisaties veel georganiseerd om deze inwoners een hart onder de riem te steken en ze te laten weten dat er aan hen gedacht wordt. Zo heeft Vierstroom Zorg Thuis meegedaan aan de bloemenactie van rapper Ali B en brachten zij op Goede Vrijdag een bloemengroet aan eenzame ouderen. De Luisterlijn heeft een speciale coronalijn opgezet en heeft hier veel extra vrijwilligers voor kunnen vinden. Zij hebben het door de coronacrisis elke dag druk. Ze horen hier vooral veel verdriet van mensen door het gemis van contact met bijvoorbeeld kinderen of kleinkinderen of een partner die in het verpleeghuis zit.

Door corona zijn veel ouderen digitaal vaardiger geworden. Zij kunnen nu beeldbellen met familie. Vrijwilligers hebben ze hiermee op weg geholpen. Wethouder ter Laak: "De community gaat onverminderd door. De acties voor de komende tijd zijn erop gericht om eenzaamheid eerder te signaleren, bespreekbaar te maken en duurzaam aan te pakken. Samen kunnen we dat."


Foto: nos.nl