Zoetermeers Dagblad | Toekomst van gevangenis in Zoetermeer: update
mainImage

Toekomst van gevangenis in Zoetermeer: update

13 februari 2020, 09:53 uur
Algemeen

Naar aanleiding van vragen van de partij Zó! Zoetermeer heeft het college één en ander gemeld over de situatie van de leegstaande Zoetermeerse gevangenis. Hoe staat het er nu voor?

'Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) laat, met inachtneming van de huidige beleidskaders en de wensen in de (vastgoed)markt, een marktscan uitvoeren om meer duidelijkheid te krijgen over de toekomstige aanwendingsmogelijkheden (functies en programma) voor de voormalige gevangenislocatie', zo schrijft het college. 

'Als de marktscan gereed is, zal er hierover een overleg tussen gemeente en RVB plaats vinden. De marktscan moet duidelijkheid geven over de toekomstige mogelijkheden van de gevangenis. De marktscan vormt daarmee voor de gemeente een belangrijke verkenning om de definitieve uitgangspunten voor deze locatie te kunnen bepalen. Dit wordt vervolgens in een nota van uitgangspunten verwoord en aan de gemeenteraad voorgelegd'.

Na instemming van de gemeenteraad kan de RVB vervolgstappen zetten, zoals het vinden van geïnteresseerde partijen en het opstarten van de noodzakelijke ruimtelijke procedures. De verwachting is dat uiterlijk 1 april 2020 de marktscan gereed is om op basis daarvan een Nota van Uitgangspunten te kunnen opstellen. De raad wordt voor de zomer geïnformeerd over de vervolgstappen.