mainImage

Uitlaatregels voor honden in Nieuwe Driemanspolder

24 juni 2020, 12:20 uur
Algemeen

Het middengebied van de Nieuwe Driemanspolder gaat begin juli, eerder dan gepland, gedeeltelijk open voor publiek. De verdere voorbereidingen voor de gehele opening van de polder gaan in de tussentijd gewoon door. Omdat het natuurgebied eerder opengaat, zijn er afspraken gemaakt over waar honden met hun baasjes in het gebied wel en niet mogen komen.

Uitlaatregels
De huidige beheerder, het Hoogheemraadschap van Rijnland, vroeg de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg om met spoed op de hondenkaart aan te geven waar inwoners met hun hond aan de lijn mogen wandelen en waar ze niet mogen komen. Dit is ook aangegeven met borden in het gebied zelf. Deze afspraken zijn belangrijk omdat het waterbekken van de Nieuwe Driemanspolder een nieuw en kwetsbaar natuurgebied is.

De verbodsgebieden zijn vanaf 1 juli 2020 ook in te zien op de nieuwe hondenkaart via www.zoetermeer.nl/honden.

Hondenlosloopgebied
Het Hoogheemraadschap is eigenaar en beheerder van de Nieuwe Driemanspolder tot 1 januari 2021. Per 1 januari 2021 wordt dit overgedragen aan de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Dan gaat de gemeente Zoetermeer ook losloopgebieden aanwijzen. In de winter van 2020/2021 gaat de gemeente samen met gebruikers in gesprek om te bepalen waar deze losloopgebieden moeten komen.


Foto: Zoetermeers Dagblad