Uitstel beantwoording vragen over beschikbaarheid AED's in Zoetermeer

mainImage
Uitstel beantwoording vragen over beschikbaarheid AED's in Zoetermeer

Het Zoetermeerse college heeft meer tijd nodig om de vragen van D66 over de beschikbaarheid van AED's in de stad te beantwoorden. De partij stelde op 9 oktober vragen hierover naar aanleiding van een rapport van de Hartstichting, waaruit naar voren komt dat Zuid-Holland zo’n 3000 AED’s te kort komt om snel effectieve harthulp te kunnen bieden.

Doorgaans dienen dit soort vragen binnen een termijn van dertig dagen te worden beantwoord door het stadsbestuur, maar er is extra tijd nodig, blijkt uit een memo van het college. 'Om nader onderzoek te doen en advies in te winnen van een extern adviseur en de vragen zorgvuldig te beantwoorden, hebben we meer tijd nodig en wordt de beantwoording van de schriftelijke vragen verdaagd tot en met uiterlijk 7 december 2018.'

D66 wil van het college onder meer weten hoeveel AED’s er in Zoetermeer direct bereikbaar zijn om in te zetten bij een acute hartstilstand en of dat aantal volgens het college voldoende is. En of de kastjes voldoende beschermd zijn tegen vandalisme.

Fotobron: ANP.


Foto: Digitaal Dagblad