Update nieuw bomenbeleid in Zoetermeer

4 December 2019, 14:50 uur
Algemeen
mainImage

In oktober is het concept bomenbeleid besproken met de inwoners van Zoetermeer. Hierin staat beschreven dat de gemeente de komende jaren blijft inzetten op het groene karakter van de stad en wil dit waar mogelijk versterken. Ook is er aandacht voor inwoners die overlast van bomen ervaren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schaduwoverlast. Het college legt het bomenbeleid nog dit jaar voor aan de gemeenteraad.

 

Uit de samenspraak blijkt dat er inwoners zijn die vinden dat bomen in de stad meer beschermd moeten worden en er zijn inwoners die vinden dat de gemeente bij overlast van bomen meer moet snoeien of de bomen verwijderen. Dat sluit mooi aan bij het uitgangpunt van het bomenbeleid, namelijk het vinden van de balans tussen de waarde van bomen en de ervaren overlast De externe Adviescommissie Bomen adviseert het college bij meervoudige problemen waar overlast een rol speelt. De commissie bestaat uit een landschapsarchitect, een boomdeskundige en een omgevingsmanager. Zij zijn niet verbonden aan de gemeente.

30 reacties van inwoners
Zo'n honderd inwoners waren aanwezig bij de bijeenkomst waar werd uitgelegd wat het nieuwe bomenbeleid inhoudt en was er gelegenheid tot het stellen van vragen en het geven van reacties. Dat heeft geleid tot 30 reacties Deze zijn ingedeeld tot de volgende thema's: Externe Adviescommissie Bomen, Vervanging van bomen, Zonnepanelen, Waarde van bomen en persoonlijke casussen en tekstuele opmerkingen.

De reacties uit de samenspraak hebben vooral geleid tot het aanscherpen van de tekst. Belangrijk is de balans tussen enerzijds het meer beschermen van bomen en anderzijds tot wat te doen bij overlast van bomen. Alle reacties zijn gebundeld in een samenspraakverslag en voorzien van een antwoord. De aanwezigen bij de samenspraakbijeenkomst van begin oktober hebben het verslag inmiddels ontvangen. Het volledige samenspraakverslag is in te zien via www.zoetermeer.nl/nieuwbomenbeleid.