Vergadering over armoedebeleid en jeugdhulp

mainImage
Vergadering over armoedebeleid en jeugdhulp

Er is komende dinsdag 8 mei (20:00 uur) weer een openbare vergadering van de Adviesraad sociaal domein in het Stadhuis-Forum. Zij komen maandelijks bijeen om, gevraagd en ongevraagd, adviezen aan het stadsbestuur te geven over het beleid vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Jeugdwet en Participatiewet. Deze keer komen het armoedebeleid, (concept-)kadernota gemeente en acties Adviesraad, en de kwaliteit van de jeugdhulp aan bod. Bij het laatstgenoemde thema staat het gezamenlijk advies over regionale inkoop en terugkoppeling richting de gemeente centraal.

Iedereen is welkom om de vergadering in de Commissiezaal in het Stadhuis bij te wonen. De zaal gaat open om 19:45 uur. De volledige agenda en vergaderstukken zijn te vinden op: www.adviesraadzoetermeer.nl.


| Foto: Digitaal Dagblad.