Voorjaarsdebat: dit verandert er in Zoetermeer

mainImage
Voorjaarsdebat: dit verandert er in Zoetermeer

Er werd deze week bij het tweede deel van het Voorjaarsdebat 2018 weer een en ander duidelijk met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen in de stad. De raad, die akkoord ging met de Perspectiefnota 2019, gaf het nieuwe stadsbestuur een aantal opdrachten mee. Hieronder een aantal besluiten nader belicht.

Toiletten & fietsenstalling


Zoetermeer krijgt meer openbare toiletten in de binnenstad. De raad heeft het college opdracht gegeven dit te regelen. Ook wil de raad dat er een fietsenstalling komt bij het Stadhuis-Forum. De maatschappelijke stage (van hiervoor geschikte middelbare scholieren) moet zoveel mogelijk gekoppeld worden aan het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen. Hierover zullen gesprekken komen met middelbare scholen.
Voor het versterken van begrip en respect in de Zoetermeerse samenleving wordt het Handvest voor Compassie ondertekend tijdens de Vredesweek in september 2018. Zoetermeer gaat ook verkennen of er in 2021 een Roze Zaterdag kan worden georganiseerd.

Burgerparticipatie


De dienstverlening van de publieksbalie wordt op korte termijn geëvalueerd. Zoetermeer krijgt een ‘Dag van de verantwoording’. In navolging van de V-100 van de Tweede Kamer kunnen 100 burgers op deze dag in gesprek gaan met politici en vragen formuleren over bepaalde onderwerpen. Om de politiek dichter bij de inwoners te brengen, zal enkele keren per jaar een avond worden georganiseerd waarbij mensen als ‘gast van de raad’ worden ontvangen. Ook komt er een onderzoek naar de mogelijkheden om deel te nemen aan de proeftuin digitale democratie.

Kunst en cultuur


De raad heeft de wens dat het college een kunstroute door de stad gaat ontwikkelen en promoten. Daarnaast moet de stadsmaquette behouden blijven. De kosten van het herstel en de plaatsingsmogelijkheden in de stad worden in beeld gebracht.

Sociale voorzieningen


Wat de bijstand betreft, wil de raad vanaf de volgende Perspectiefnota weten hoeveel nieuwe bijstandsaanvragen er binnen zijn gekomen en hoeveel van de bijstandsgerechtigden van het jaar ervoor duurzaam werk hebben gevonden. Daarnaast moet de toegang tot sociale voorzieningen in de gemeente eenvoudiger worden via één digitaal formulier. Hiermee moeten in één keer de sociale voorzieningen van alle gezinsleden kunnen worden aangevraagd.
De raad wil verder dat het college voor het eind van het jaar in overleg gaat met organisaties om problemen van mensen met een mobiele en niet mobiele beperking in beeld te krijgen en daar ook actief naar te handelen.

Een actieve reclamecampagne moet verkeersgebruikers gaan attenderen op mensen met visuele beperkingen. Eveneens komt er een voorstel op welke wijze overdekt parkeren van scootmobielen in de openbare ruimte en bij flatgebouwen van woningcorporaties kan worden gefaciliteerd.

Duurzaamheid


De raad heeft het college ook de opdracht gegeven om voor het verduurzamen van particuliere woningen vormen van financiering te verkennen en de raad hierover voor het najaarsdebat te informeren. Ook komt er een voorstel voor een Duurzaamheidsplatform om meer draagvlak te creëren voor duurzame oplossingen. Tot slot zal er meer aandacht worden besteed aan het hergebruik van grondstoffen via een innovatieprogramma circulaire economie.

Fotobron: AS Media.


Foto: Digitaal Dagblad