Voorstel aanpak nieuw parkeerbeleid naar gemeenteraad

mainImage
Voorstel aanpak nieuw parkeerbeleid naar gemeenteraad

De gemeente Zoetermeer is voornemens om dit najaar, samen met inwoners en ondernemers, te bespreken op welke wijze er het beste vorm gegeven kan worden aan een nieuw parkeerbeleid. Het parkeerbeleid van Zoetermeer stamt uit 2012 en past niet meer bij alle ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken en mobiliteit. Vernieuwing is daarom nodig, stelt de gemeente. Deze week is er een voorstel voor de aanpak van het actualiseren van het parkeerbeleid naar de gemeenteraad gestuurd.

Wethouder Marc Rosier (verkeer en verkeersveiligheid): ,,Iedereen heeft een mening over parkeren en nu kan iedereen meepraten. Inwoners, ondernemers, maar bijvoorbeeld ook vertegenwoordigers van woningcorporaties, vastgoedeigenaren, eigenaren van parkeergarages, wijkvertegenwoordigers en gehandicaptenplatforms. Op verschillende manieren willen we zo veel mogelijk mensen betrekken. We zijn benieuwd naar ervaringen, knelpunten en wensen rondom parkeren in Zoetermeer."

De gemeente zal zich buigen over de oplopende verkeersdrukte in de binnenstad, de parkeercapaciteit en ook de fietsenstallingen zullen aan de orde komen. 'Dit betekent dat bij nieuwe bouwplannen er ook een minimaal aantal fietsenstallingsmogelijkheden moeten worden gerealiseerd. Dit zou kunnen passen bij het groeiende gebruik van de (elektrische) fiets.'

Na instemming door de gemeenteraad kan het overlegtraject starten.

Fotobron: www.zoetermeersdagblad.nl.


Foto: Digitaal Dagblad