Vragen aan college over lustrum einde Tweede Wereldoorlog

mainImage
Vragen aan college over lustrum einde Tweede Wereldoorlog

In mei 2020 is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft een intentieverklaring gesloten met het Nationaal Comité 4 en 5 mei om mee te werken aan het lustrumprogramma. Dit betekent dat gemeenten gevraagd wordt om naast herdenkingen en vieringen in de gemeente, deel te nemen aan het nationale programma. Het bijzondere jaar, waarvan 4 en 5 mei 2020 de kern vormen, begint in augustus 2019 en eindigt in oktober 2020. Zó! Zoetermeer heeft hier schriftelijke vragen over ingediend bij het stadsbestuur.

'Zó! Zoetermeer wil dat het herdenken van de slachtoffers en het vieren van de vrijheid ruimhartig aandacht'. De partij van fractievoorzitter Marijke van der Meer (foto) wil weten of het college bereid is om positief te reageren op de oproep van de VNG. 'Wij verzoeken het college om met een plan te komen om in Zoetermeer uitgebreid aandacht te geven aan het lustrumjaar 2019-2020, waarbij alle Zoetermeerders worden betrokken, van de jeugd tot en met de mensen die de oorlog nog bewust hebben meegemaakt. Is het college bereid om dit plan in een raadsvoorstel vóór mei 2019 aan de raad te sturen?'


Foto: Digitaal Dagblad