Vragen aan college over sollicitatieplicht 65-plussers

mainImage
Vragen aan college over sollicitatieplicht 65-plussers

De fractie van GroenLinks Zoetermeer heeft aan het stadsbestuur schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een artikel dat op 30 maart jongstleden in de Volkskrant stond. Uit de publicatie komt naar voren dat alle werkloze 65-jarigen, die minder dan een jaar te gaan hebben tot hun AOW, per 1 mei 2018 worden vrijgesteld van sollicitatieplicht. Dat heeft minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) laten weten aan de Tweede Kamer.

'Gaat u conform dit besluit vanaf 1 mei aanstaande mensen met een bijstands- of een IOAW-uitkering vrijstellen van sollicitatieplicht als zij 65 jaar oud zijn en minder dan één jaar te gaan hebben totdat ze AOW krijgen, zodat er rechtsgelijkheid geldt voor mensen met een WW- of IOW-uitkering en mensen met een bijstands- of IOAW-uitkering?'

GroenLinks vraagt zich verder af of, en zo ja hoe, het Zoetermeerse college de mensen hierover gaat informeren. 'Bent u het met de fractie van GroenLinks eens, dat – mede gezien de situatie op de arbeidsmarkt - mensen met een bijstands- of IOAW-uitkering tenminste vanaf 60 jaar vrijgesteld van sollicitatieplicht dienen te worden? Indien ja, wat gaat u doen om dit te regelen? Indien nee, wat is uw argumentatie om dit niet te doen?'


Foto: Digitaal Dagblad