Vragen aan college over thuiszorgbureaus

mainImage
Vragen aan college over thuiszorgbureaus

Naar aanleiding van bij de gemeente binnengekomen klachten over thuiszorgbureaus en de WMO-behandelaren heeft Zoetermeer Vooruit deze week schriftelijke vragen ingediend bij het stadsbestuur. Het gaat in het bijzonder om een brief van 8 juni jongstleden die door een verontruste bewoner is verstuurd aan wethouder Ingeborg ter Laak, die de portefeuilles zorg en welzijn en WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) beheert.

'Heeft het college de brief/mail ook daadwerkelijk ontvangen,' vraagt Zoetermeer Vooruit zich af. En: 'Herkent het college de problematiek waar de briefschrijver tegenaan loopt?
Heeft het college eerder een dergelijk signaal uit de samenleving ontvangen? Kan het college aangeven hoe de relatie tussen WMO en thuiszorgbureaus geregeld is?'

Zoetermeer Vooruit draagt het college op om de problematiek 'scherp te krijgen' en deze te rapporteren aan de gemeenteraad.

Foto: Juliëtte Meurs-Troch van Zoetermeer Vooruit.


| Foto: Digitaal Dagblad.