Vragen LHN over AED bij laadpalen

mainImage
Vragen LHN over AED bij laadpalen

Lijst Hilbrand Nawijn (LHN) heeft aan het stadsbestuur vragen gesteld over het ontwikkelde concept waarbij een AED (Automatische Externe Defibrillator) wordt aangesloten aan (net netwerk van) laadpalen voor elektrische auto's. Delft had hiermee de primeur. De partij wil dat het college onderzoekt of dit ook in Zoetermeer toepasbaar is.

'En ziet het college ook voordelen in het wegnemen van AED’S uit afgesloten ruimtes en het toevoegen daarvan aan het openbaar gebied?' En: 'In het verleden bleek het lastig om het beheer van AED’s rond te krijgen. Wat is de stand van zaken daarvan en acht het college dat het concept daarin verbetering kan aanbrengen?'

De LHN wil dat het Zoetermeerse stadsbestuur in overleg treedt met City AED, de gemeente Delft en zonodig met zorgverzekeraars en Hartstichting om te onderzoeken of dit concept in Zoetermeer uitgerold kan worden. De fractie van Hilbrand Nawijn wenst dat de gemeenteraad nog dit jaar feedback krijgt over de uitkomst van het onderzoek.


Foto: Digitaal Dagblad