Zoetermeers Dagblad | Vragen LHN over maaltijdservice in Zoetermeer
mainImage

Vragen LHN over maaltijdservice in Zoetermeer

7 juli 2020, 12:20 uur
Algemeen, Politiek

De LHN (Lijst Hilbrand Nawijn) stelt opnieuw vragen aan het college over de maaltijdservice in Zoetermeer in de wijkrestaurants. Volgens de partij sluit het college een mogelijke sluiting van de wijkrestaurants niet uit.

'Op 27 februari 2020 zijn schriftelijke vragen van de LHN beantwoord over het voortbestaan van de wijkrestaurants. Daarbij heeft het college zich onder meer uitgesproken voor het behoud daarvan. Daarnaast is in de beantwoording aangegeven dat voor de wijkrestaurants tot 2023 in de gemeentelijke begroting budget is gereserveerd. Dit voor een voorziening die van belang is voor honderden Zoetermeerse ouderen. Maar wij begrijpen nu dat het college het voortbestaan van de maaltijdservice ter discussie stelt', stelt de LHN.

'Is het college inderdaad van plan om het subsidie voor de maaltijdservice per 1 januari 2022 te stoppen in tegenstelling tot de eerdere toezegging, in antwoord op schriftelijke vragen, op 1 januari 2023? In onze stad is een groeiend aantal zeer kwetsbare ouderen, voor wie de maaltijdservice belangrijk is. Is het college van mening veranderd ten opzichte van deze voorziening zoals is gebleken uit de eerdere beantwoording', zijn enkele van de LHN-vragen.

De LHN zou graag zien dat het stadsbestuur van Zoetermeer met de bestaande partners van de wijkrestaurants op korte termijn in overleg treedt en de raad over de uitkomst informeert.