Vragen over nieuwbouw Jeu de Boulesclub

mainImage
Vragen over nieuwbouw Jeu de Boulesclub

De fractie van Zoetermeer Vooruit heeft aan het college schriftelijke vragen gesteld over de nieuwbouwplannen van Jeu de Boulesclub Zoetermeer in het Burgemeester Vernèdepark. Het traject zou vertraging hebben opgelopen en de partij wenst te weten welke haken en ogen hieraan zitten en hoe het zit met eventueel bijkomende kosten.

'De bouw zou eind maart 2018 worden gestart en vanaf de maand februari waren zij bezig het bestaande gebouw te ontmantelen, dat inmiddels ook verkocht is. Klopt het dat de Jeu de Boulesclub Zoetermeer (JBCZ) gevraagd is te wachten met de nieuwbouw? Zo ja, wanneer is dit verzoek gedaan en wat is de reden van dit verzoek geweest?'

Zoetermeer Vooruit wil ook weten of erover gesproken is dat de gemeente Zoetermeer de jeu de boulesclub schadeloos stelt voor gemaakte en verwachte kosten wanneer de bouw van de nieuwe accommodatie een jaar vertraging oploopt. Daaronder vallende het renoveren van de bestaande hal, schadeloosstelling van de koper van de oude hal, hypothecaire kosten en overige bijkomende kosten.

'Is het college zich ervan bewust dat de JBCZ bij uitstel geconfronteerd wordt met behoorlijke herstelwerkzaamheden van de huidige hal? Kosten die op dit moment nog niet te overzien zijn. Zijn daar afspraken over gemaakt met de JBCZ?'


Foto: Digitaal Dagblad